Poděkování firmě Kloboucká lesní, s.r.o.

NADĚJE, otrokovická o.p.s. by ráda vyjádřila z celého srdce poděkování firmě Kloboucká lesní, s.r.o.za štědrý sponzorský dar v podobě elektrického sporáku a fritovacího hrnce. Dar vylepší technické vybavení provozu, usnadní práci pracovníků a obzvláště v této nelehké době bude velmi nápomocen. Ještě jednou velké díky!