ÚKLID UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Program Úklid Uherské Hradiště zahájil svou činnost v květnu 2017. Za jeho vznikem stojí navázání spolupráce s městem Uherské Hradiště, které vypsalo výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na úklid veřejných prostranství v lokalitách města.

Zaměstnáváme zde 7 pracovníků s lehkým mentálním postižením, kteří 4 hodiny denně 5 dní v týdnu zajišťují ruční sběr odpadků na chodnících a komunikacích, úklid travnatých ploch, dětských hřišť a kontejnerových stání. V současné době působíme v těchto lokalitách vytipovaných zadavatelem: Sídliště Mojmír a Štěpnice, park Bastion, část prostoru Kunovského lesa, sídliště Pod Svahy, Na Rybníku, 28. října, Areál bývalých kasáren, nám. Míru, park Mladých, Smetanovy sady. Úklidovou četu vede, práci organizuje, a kolegy doprovází a kontroluje velmi zapálený vedoucí provozu spolu s pracovní asistentkou.