Osobnost neziskového sektoru ANNO ZK 2022

Mgr. Zuzana Poláková, ředitelka NADĚJE, otrokovické o.p.s., byla oceněna titulem Osobnost neziskového sektoru 2022.

Toto uznání jí bylo uděleno za její mnohaletou práci v neziskovém sektoru, která je plná vášně, oddanosti a hlubokého zájmu o dobro druhých.

 Paní Poláková se za dobu svého působení v organizaci zaměřuje na zlepšení životních podmínek a pracovních příležitostí pro osoby s handicapem. V rámci organizace NADĚJE, otrokovické o.p.s. si vybudovala tým lidí, kteří sdílejí její vizi a společně hledají inovativní způsoby integrace těchto jedinců do společnosti. Dlouhodobým cílem je dosažení rovnoprávnosti a snižování diskriminace osob s handicapem na trhu práce. Ve svých projektech klade důraz na individuální potřeby každého člověka a poskytuje jim adekvátní podporu, aby mohli naplno rozvíjet svůj potenciál a získat uplatnění v pracovním prostředí.

Důležité je zdůraznit, že úspěchy paní Polákové jsou výsledkem jejího silného charakteru, lidskosti a upřímnosti. Ocenění osobnost neziskového sektoru 2022 je takto holdem nejen jejím profesionálním dovednostem ale i hodnotám, které ji vedly na cestě k úspěchu.

Děkujeme naší ředitelce a všem ostatním osobnostem, které přispívají k lepšímu obrazu neziskového sektoru!