PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2023

Společně jsme silnější. Velké DÍKY od nás všech!

Milí dárci, zákazníci, přátelé a podporovatelé, v těchto slovech Vám chceme vyjádřit nejhlubší poděkování za Vaši štědrost, podporu a důvěru, kterou jste nám projevili. Každý hmotný dar, každá slova podpory, peněžní dar, stejně jako každá objednávka našich výrobků, jsou klíčovými prvky, které napomáhají našemu společnému úsilí.

Váš přínos nám umožňuje nejen růst a rozvíjet naši činnost, ale především poskytovat pomoc tam, kde je to potřeba. Díky Vám můžeme dále budovat mosty solidarity a spolupráce, která věří v sílu sociálního podnikání jako nástroji pozitivní změny.

Prosím, přijměte naši upřímnou vděčnost a vědomí, že jste nedílnou součástí našeho příběhu a společného úsilí. Vaše podpora je silným pilířem, na kterém stojí naše snahy.

S hlubokým uznáním a vděčností,

NADĚJE, otrokovická o.p.s.