Aktualizace cenové nabídky EPES RABES CATERING.

Vzhledem k nárůstu cen surovin jsme nuceni přistoupit k mírnému navýšení cen našich výrobků.
Tímto vám představujeme novou cenovou nabídku.
Rádi bychom také poděkovali všem zákazníkům za dosavadní spolupráci a zájem o naše služby. Velmi si toho vážíme.

Nabídka 2022